De norm IEC 60079-15 editie 5 (Explosieve atmosferen, deel 14 over ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties onder Annex E) voor kabels wordt gehanteerd voor elektrische apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen (Ex D). Deze norm vermeldt als extra eis een breathing test (ademtest). Deze test toetst het uitstroomeffect van gassen in kabels. De lengte, de dikte en het aantal aders van de kabel zijn daarbij van belang. Het afnemen ervan is afhankelijk van de aard van de installatie, bijv. de overgang naar een andere ATEX zone. Een breathing test wordt gedaan vanuit het perspectief van veiligheid en bedrijfszekerheid.

De breathing test toetst een intrinsiek veilige instrumentatiekabel die vast is aangesloten op een afgesloten behuizing. De inwendige overdruk in deze behuizing (ten minste 0,3kPa) mag maximaal 0,15kPa zakken in minimaal 5 seconden. Het gas in het vat kan via ruimtes tussen de aders ontsnappen. Hoe groter deze tussenruimtes des te meer gas ontsnapt er en des te sneller zakt de druk in het vat. 
 
De testopstelling bestaat uit:
•     Een afgesloten behuizing met een volume  5 ± 0,2 liter
•     De te testen kabel, lengte 0,5 meter
•     Een mechanisme met een ventiel dat de kabel aan het vat koppelt

Uitvoeren test:
•     Bij het openen van het ventiel in het koppelmechanisme mag de druk in het vat maximaal 0,15kPa (van 0,3 tot 0,15ka) dalen in 5 seconden. De kabel voldoet dus aan de norm IEC 60069-15 indien het langer dan 5 seconden duurt voordat de druk is gezakt tot 0,15kPa. 

Uitgangspunt is dat het gas niet via de kabel van de ene naar de ander ruimte (ATEX zone) kan ontsnappen. Naarmate de kabel langer is of minder aders telt, zal dit proces langzamer verlopen. Dikkere meeraderige kabels daarentegen hebben meer tussenruimtes waardoor het gas sneller in de kabel kan ontsnappen. Deze ruimte werkt tegelijkertijd als een buffer waardoor uiteindelijk minder gas naar de andere kant stroomt. Bij een dunnere kabel gaat de gasvoortplanting langzamer en stroomt er minder gas uit. Voor beide kabels geldt: hoe langer de kabel, des te langzamer de uitstroming plaats vindt. Het gas dat wegvloeit in de kabel zal daar echter niet uit kunnen ontsnappen.

Hieronder een voorbeeld van kabels die zijn getest volgens de Breathing test. 

Kabel type        `            Maat                            Resultaat

RE-2X(St)Y-fl                 1 x 2 x 1,3 mm²           Pass
RE-2Y(St)Y-fl                 1 x 3 x 1,3 mm²           Pass
RE-2x(St)Y-fl                  2 x 2 x 0,5 mm²           Pass
RE-2Y(St)Y-fl PiMF        4 x 2 x 0,5 mm²           Pass
RE-2Y(St)Y-fl                 8 x 2 x 0,5 mm²            Fail
RE-2Y(St)Y-fl PiMF        8 x 2 x 0,5 mm²           Fail

 
•     Kabels met minimale vrije ruimte tussen de aders presteren beter.
•     Kabels tot en met 4 paren presteren beter in deze test.
•     Zekerheidshalve is het advies om altijd een breathing test uit te voeren, dit is mogelijk in de fabriek van Leoni-Kerpen.

Indien 100 procent gasdichtheid is gewenst of vereist is, dienen zogenaamde ‘barrier glands’ te worden toegepast. Vragen met betrekking over gasdichtheid voor de diverse types instrumentatiekabels kunt u richten aan onze medewerker product management, Ruud Splint (rsplint@voltec.nl).
 « terug naar overzicht