Vanaf 1 juli 2017 heeft er in Europa een belangrijke wijziging plaatsgevonden op het gebied van functionele gebouw gebonden bekabeling. Op dat moment word er via de bouwproducten verordening CPR 305/2011 eisen gesteld aan het in de handel brengen van deze bekabeling. Deze eisen hadden betrekking op de brandprestatie eisen aangeduid met de brandklassen B2ca tot en met Fca en de eventuele additionele eisen.

Per 1 juli 2020 Brandclassificaties bekabeling opgenomen in het Bouwbesluit 2012

Op dat moment moesten alle afzonderlijke lidstaten bepalen waar, wanneer en welke van de meer dan 200 verschillende brandklassen zouden worden toegepast in de gebouwen. In Nederland heeft het ministerie van binnenlandse zaken deze brandklassen officieel op 1 juli 2020 opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

NEN8012:2015 in strijd met wetgeving

Om strijdigheid met de private regeling NEN8012:2015 te voorkomen zijn per eind mei 2020 alle doorverwijzingen vanuit de NEN1010:2015 naar de NEN 8012:2015 verwijderd en vanaf eind juni 2020 is er een wijzigingsblad voor de NEN8012:2015 gekomen die aangeeft dat indien men de NEN8012:2015 na 1 juli nog toepast deze altijd moet verifiëren aan het Bouwbesluit. In de nieuwe NEN1010:2020 wordt daarom ook alleen nog maar naar het Bouwbesluit 2012 verwezen voor het bepalen van de brandclassificaties van de bekabeling.

Verkeerde keuzes NEN8012:2015

Dat deze verificatie belangrijk is komt wel naar voren als men het Bouwbesluit 2012 naast de NEN8012:2015 legt. Bij 12 gebruiksfuncties in 17 situaties schrijft de NEN8012:2015 een te lichte brandklasse voor. In sommige gevallen ligt de brandklasse uit de NEN8012:2015 zelfs 2 brandklassen te laag zoals bij de lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren. Ook in de kinderopvang en de logiesfunctie < 500 m² liggen de eisen te laag.

Te dure kabels door verkeerde keuze NEN8012:2015

Maar er zijn ook situaties dat de NEN8012:2015 te hoge eisen stelt aan de brand- en rookklassen en dat kan er weer voor zorgen dat er een te dure kabel wordt toegepast. Om ervoor te zorgen dat de architecten / advies- / ingenieursbureaus  en installateurs  de correcte keuze kunnen maken met  betrekking het bepalen van de brandclassificatie zijn er door de TVVL 2 workshops ontwikkeld.

Kabels kies je zo! : Juiste informatie over brandveilige kabels en leidingen

De TVVL het kennisplatform in de installatietechniek heeft de volgende 2 nieuwe workshops ontwikkeld: de workshop Kabels kies je zo voor uitvoerende professionals (basis) en ontwerpers (experts). Na het volgen van één van deze workshops kun je de volgens het Bouwbesluit 2012 vereiste brandklasse- en rookklasse voor elektrische bekabeling in gebouw gebonden installaties bepalen. Zie link : https://www.tvvl.nl/cursussen/w-kabels-kies-je-zo-expertworkshop

10% KORTING op basis of expert workshop Kabels kies je zo

Voltec is lid van het Nederlands kabelinstituut en door de samenwerking tussen de TVVL en de NLKi kunnen wij u een korting aanbieden. Kies bij het inschrijfformulier voor de kortingsregeling “Lid van NLKi” en voer achter uw bedrijfsnaam de naam van Voltec in. Hierdoor kunt u profiteren van een 10% korting op de workshops. Zie hieronder de links naar beide workshops:

https://www.tvvl.nl/cursussen/w-kabels-kies-je-zo-basisworkshop

https://www.tvvl.nl/cursussen/w-kabels-kies-je-zo-expertworkshop

Kennis is macht

Zeker gezien de huidige prijsontwikkelingen in de markt kan men met behulp van de juiste kennis ervoor zorgen dat er na een periodieke keuring geen problemen ontstaan met een verkeerde brandclassificatie, of dat juist in een aanbiedingsfase een te hoge brandclassificatie wordt gekozen waardoor men het project verliest aan een collega die op de hoogte is van de wettelijke vereisten.« terug naar overzicht